person

Čistota na jedničku s hvězdičkou

Před pořízením zařízení jsme byli požádáni o umytí kovových výlisků od olejových zbytků. Po umytí jsme zkontrolovali kvalitu čistoty mytého předmětu. Tuto kontrolu jsme provedli speciálními testovacími fixy, které slouží k testování povrchového napětí. Povrchové napětí se měří v mN/m. Tato hodnota na fixech je uvedena v souladu s normami ISO 8296/DIN 53364 nebo jejich částmi. Pro kovy je většinou žádaná hodnota povrchového napětí od 38 mN/m (minimální hodnota čistoty).